Niedziela 22 Września 2013 r.

Jeśli w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? [Łk 16,11]

Poniedziałek 23 Września 2013 r.

Uważajcie, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. [Łk 8,18]

Wtorek 24 Września 2013 r.

On im odpowiedział: „Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je”. [Łk 8,21]

Środa 25 Września 2013 r.

Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. [Mk 1,15]

Czwartek 26 Września 2013 r.

Lecz Herod mówił: „Ja kazałem ściąć Jana. Któż więc jest Ten, o którym takie rzeczy słyszę?” I chciał Go zobaczyć. [Łk 9,9]

Piątek 27 Września 2013 r.

Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej; na tym to miejscu udzielę pokoju, mówi Pan Zastępów. [Ag 2,9]

Sobota 28 Września 2013 r.

Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. [Łk 9,44]