Niedziela 6 Października 2013 r.

Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. [Ha 2,4]

Poniedziałek 7 Października 2013 r.

Ujął się za swoim sługą, Izraelem pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. [Łk 1,54-55]

Wtorek 8 Października 2013 r.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby ze czcią Ci służono. [Ps 130,3-4]

Środa 9 Października 2013 r.

Otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym wołamy: Abba, Ojcze. [Rz 8,15]

Czwartek 10 Października 2013 r.

I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. [Łk 11,9]

Piątek 11 Października 2013 r.

Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony, a Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. [J 12,31b-32]

Sobota 12 Października 2013 r.

Pomszczę ich krew, nie pozostawię bez kary; a Pan zamieszka na Syjonie. [Jl 4,21]