Niedziela 13 Października 2013 r.

Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec? [Łk 17,18]

Poniedziałek 14 Października 2013 r.

Do wszystkich przez Boga umiłowanych (…): łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa. [Rz 1,7]

Wtorek 15 Października 2013 r.

Raczej dajcie to, co jest wewnątrz, na jałmużnę, a zaraz wszystko będzie dla was czyste. [Łk 11,41]

Środa 16 Października 2013 r.

W jakiej bowiem sprawie sądzisz drugiego, w tej sam na siebie wydajesz wyrok, bo ty czynisz to samo, co osądzasz. [Rz 2,2]

Czwartek 17 Października 2013 r.

Biada wam, uczonym w Prawie, bo wzięliście klucze poznania; samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. [Łk 11,52]

Piątek 18 Października 2013 r.

Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. [Łk 10,4]

Sobota 19 Października 2013 r.

On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane. [Rz 4,18]