Niedziela 20 Października 2013 r.

A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? [Łk 18,7]

Poniedziałek 21 Października 2013 r.

Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. [Łk 12,15]

Wtorek 22 Października 2013 r.

Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. [Rz 5,20b]

Środa 23 Października 2013 r.

Albowiem grzech nie powinien nad wami panować, skoro nie jesteście poddani Prawu, lecz łasce. [Rz 6,14]

Czwartek 24 Października 2013 r.

Zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. [Rz 6,23]

Piątek 25 Października 2013 r.

Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci? Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. [Rz 7,24]

Sobota 26 Października 2013 r.

Teraz dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie, nie ma już potępienia. [Rz 8,1]