Niedziela 27 Października 2013 r.

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. [2Tm 4,18]

Poniedziałek 28 Października 2013 r.

Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga. [Ef 2,19]

Wtorek 29 Października 2013 r.

Sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. [Rz 8,18]

Środa 30 Października 2013 r.

Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna. [Rz 8,26ab]

Czwartek 31 Października 2013 r.

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby wraz z Nim i nam wszystkiego nie darować? [Rz 8,32]

Piątek 1 Listopada 2013 r.

To ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i wybielili je we krwi Baranka. [Ap 7,14b]

Sobota 2 Listopada 2013 r.

Trzeba, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. [1Kor 15,25-26]