Niedziela 3 Listopada 2013 r.

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu [...]. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. [Łk 19, 9b.10]

Poniedziałek 4 Listopada 2013 r.

Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie. [Rz 11,32]

Wtorek 5 Listopada 2013 r.

Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. [Rz 12,15-16a]

Środa 6 Listopada 2013 r.

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. [Rz 13, 8]

Czwartek 7 Listopada 2013 r.

Jeżeli żyjemy, żyjemy dla Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc, i w śmierci należymy do Pana. [Rz 14,8]

Piątek 8 Listopada 2013 r.

Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go. [Rz 15, 21bc]

Sobota 9 Listopada 2013 r.

Jezus dał im taką odpowiedź: "Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo". [J 2,19]