Niedziela 10 Listopada 2013 r.

Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. [ Łk 20,38]

Poniedziałek 11 Listopada 2013 r.

Mądrość nie wejdzie w duszę przewrotną, nie zamieszka w ciele zaprzedanym grzechowi. [Mdr 1,4]

Wtorek 12 Listopada 2013 r.

Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście […] a oni trwają w pokoju. [Mdr 3,2-3]

Środa 13 Listopada 2013 r.

Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie. [1 Tes 5,18]

Czwartek 14 Listopada 2013 r.

Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie, i nie powiedzą: 'Oto tu jest' albo: 'tam'. Królestwo Boże jest pośród was. [Łk 17,20b-21]

Piątek 15 Listopada 2013 r.

Bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę. [Mdr 13,5]

Sobota 16 Listopada 2013 r.

A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? [ Łk 18,7]