Niedziela 17 Listopada 2013 r.

Tym przeto nakazujemy i napominamy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby pracując ze spokojem, własny chleb jedli. [2 Tes 3,12]

Poniedziałek 18 Listopada 2013 r.

Natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu. [Łk 18,43]

Wtorek 19 Listopada 2013 r.

Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. [Łk 19,5b]

Środa 20 Listopada 2013 r.

Powiadam wam: Każdemu, kto ma, będzie dodane; a temu, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. [Łk 19,26]

Czwartek 21 Listopada 2013 r.

Królewskim rozkazom nie będziemy posłuszni i od naszego kultu nie odstąpimy ani na prawo, ani na lewo. [1 Mch 2,22]

Piątek 22 Listopada 2013 r.

Napisane jest: 'Mój dom będzie domem modlitwy', a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. [Łk 19,46]

Sobota 23 Listopada 2013 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez Ewangelię. [Por. 2Tm 1,10b]