Niedziela 24 Listopada 2013 r.

Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. [Kol 1,12]

Poniedziałek 25 Listopada 2013 r.

Wszyscy wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie. [Łk 21,4]

Wtorek 26 Listopada 2013 r.

Wielu przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: 'Ja jestem' oraz: 'nadszedł czas'. Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się. [Łk 21,8b-9a]

Środa 27 Listopada 2013 r.

Ja dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. [Łk 21,15]

Czwartek 28 Listopada 2013 r.

A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. [Łk 21,28]

Piątek 29 Listopada 2013 r.

Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. [Dn 7,14b]

Sobota 30 Listopada 2013 r.

Wszak mówi Pismo: "Żaden, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony". [Rz 10,11]