Niedziela 1 Grudnia 2013 r.

Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. [Rz 13,11]

Poniedziałek 2 Grudnia 2013 r.

Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim [Mt 8,11]

Wtorek 3 Grudnia 2013 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. [Łk 10,24]

Środa 4 Grudnia 2013 r.

Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. [Mt 15,31]

Czwartek 5 Grudnia 2013 r.

Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca. [Mt 7,21]

Piątek 6 Grudnia 2013 r.

Dotknął ich oczu, mówiąc: „Według wiary waszej niech się wam stanie”. I otworzyły się ich oczy. [Mt 9,29-30a]

Sobota 7 Grudnia 2013 r.

Idźcie do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. [Mt 10,6-7]