Niedziela 29 Grudnia 2013 r.

Sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! [Kol 3,15]

Poniedziałek 30 Grudnia 2013 r.

A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. [Łk 2,39]

Wtorek 31 Grudnia 2013 r.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. [J 1,14a]

Środa 1 Stycznia 2014 r.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i niech cię obdarzy pokojem. [Lb 6,24.26]

Czwartek 2 Stycznia 2014 r.

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. [1J 2,28]

Piątek 3 Stycznia 2014 r.

Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. [1J 3,1a]

Sobota 4 Stycznia 2014 r.

Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. [1J 3,7]