Niedziela 5 Stycznia 2014 r.

Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę. [J 1,14a]

Poniedziałek 6 Stycznia 2014 r.

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. [Mt 2,9b]

Wtorek 7 Stycznia 2014 r.

Przykazanie Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. [1J 3,23]

Środa 8 Stycznia 2014 r.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował. [1J 4,10a]

Czwartek 9 Stycznia 2014 r.

Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała. [1J 4,12]

Piątek 10 Stycznia 2014 r.

Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego. [1J 4,21]

Sobota 11 Stycznia 2014 r.

Świadectwo jest takie: że Bóg dał nam życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. [1J 5,11]