Niedziela 26 Stycznia 2014 r.

Pan moim światłem i zbawieniem moim, kogo miałbym się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? [Ps 27,1]

Poniedziałek 27 Stycznia 2014 r.

Kto by zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. [Mk 3,29]

Wtorek 28 Stycznia 2014 r.

Rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”. [Mk 3,34b-35]

Środa 29 Stycznia 2014 r.

Na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc. [Mk 4,20a]

Czwartek 30 Stycznia 2014 r.

Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką samą miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. [Mk 4,24]

Piątek 31 Stycznia 2014 r.

Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa […] nasienie kiełkuje i rośnie. [Mk 4,26b-27a]

Sobota 1 Lutego 2014 r.

Mówili jeden do drugiego: «Kim właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?» [Mk 4,41b]