Niedziela 23 Lutego 2014 r.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? [Mt 5,46]

Poniedziałek 24 Lutego 2014 r.

Owoc sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. [Jk 3,18]

Wtorek 25 Lutego 2014 r.

Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz. [Jk 4,1ab]

Środa 26 Lutego 2014 r.

Nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. [ Mk 9,39b-40]

Czwartek 27 Lutego 2014 r.

Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, nie utraci swojej nagrody. [Mk 9,41]

Piątek 28 Lutego 2014 r.

Wasze „tak” niech będzie „tak”, a „nie” niech będzie „nie”, abyście nie popadli pod sąd. [Jk 5,12b]

Sobota 1 Marca 2014 r.

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. [Mk 10,14b]