Niedziela 30 Marca 2014 r.

Ja jestem światłością świata, kto idzie za Mną, będzie miał światło życia. [J 8,12b]

Poniedziałek 31 Marca 2014 r.

Jezus rzekł do niego: „Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie”. [J 4,48]

Wtorek 1 Kwietnia 2014 r.

Rzekł do niego Jezus: „Wstań, weź swoje łoże i chodź”. [J 5,8]

Środa 2 Kwietnia 2014 r.

Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. [J 11,25a.26]

Czwartek 3 Kwietnia 2014 r.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wykonania. [J 5,36]

Piątek 4 Kwietnia 2014 r.

Zamierzali Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła. [J 7,30]

Sobota 5 Kwietnia 2014 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. [ J 3,16 ]