Niedziela 13 Kwietnia 2014 r.

Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. [Mt 21,9b]

Poniedziałek 14 Kwietnia 2014 r.

Ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie. [J 12,8]

Wtorek 15 Kwietnia 2014 r.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeden z was Mnie zdradzi. [J 13,21b]

Środa 16 Kwietnia 2014 r.

Biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził. [Mt 26,24b]

Czwartek 17 Kwietnia 2014 r.

Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną. [J 13,8b]

Piątek 18 Kwietnia 2014 r.

A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się! I skłoniwszy głowę wyzionął ducha. [J 19,30]

Sobota 19 Kwietnia 2014 r.

Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym. Stało się to przez Pana i cudem jest w naszych oczach. [Ps 118,22-23]