Niedziela 20 Kwietnia 2014 r.

Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych. [J 20,8c-9]

Poniedziałek 21 Kwietnia 2014 r.

Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą. [Mt 28,10b]

Wtorek 22 Kwietnia 2014 r.

Udaj się do moich braci i powiedz im: "Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego". [J 20,17b]

Środa 23 Kwietnia 2014 r.

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy. [Łk 24,30-31a]

Czwartek 24 Kwietnia 2014 r.

"Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów". [Łk 24, 46b-47a]

Piątek 25 Kwietnia 2014 r.

Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom. [J 21,13-14a]

Sobota 26 Kwietnia 2014 r.

I rzekł do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu". [Mk 16,15]