Niedziela 27 Kwietnia 2014 r.

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. [J 20,22b-23]

Poniedziałek 28 Kwietnia 2014 r.

Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. [J 12,25]

Wtorek 29 Kwietnia 2014 r.

Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić. [Mt 11,27b]

Środa 30 Kwietnia 2014 r.

Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. [J 3,16]

Czwartek 1 Maja 2014 r.

Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. [J 3,35b-36]

Piątek 2 Maja 2014 r.

Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. [J 6,15]

Sobota 3 Maja 2014 r.

[Jezus] rzekł do Matki: "Niewiasto, oto syn Twój". Następnie rzekł do ucznia: "Oto Matka twoja". [J 19,26b-27a]