Niedziela 4 Maja 2014 r.

O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! [Łk 24,27]

Poniedziałek 5 Maja 2014 r.

Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał. [J 6,29]

Wtorek 6 Maja 2014 r.

Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. [J 14,12]

Środa 7 Maja 2014 r.

Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. [J 6, 35]

Czwartek 8 Maja 2014 r.

Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. [J 10,11]

Piątek 9 Maja 2014 r.

Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. [J 6,56]

Sobota 10 Maja 2014 r.

Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga. [J 6,68-69]