Niedziela 11 Maja 2014 r.

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony. [J 10,9a]

Poniedziałek 12 Maja 2014 r.

Życie moje oddaję za owce. […] Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. [J 10,15b.18a]

Wtorek 13 Maja 2014 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. […] Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. [J 10,27a.28bc]

Środa 14 Maja 2014 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. [J 15,16a]

Czwartek 15 Maja 2014 r.

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. [J 13,20]

Piątek 16 Maja 2014 r.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś. [J 17,24ab]

Sobota 17 Maja 2014 r.

O cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. [J 14,13]