Niedziela 8 Czerwca 2014 r.

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: "Panem jest Jezus". [1Kor 12,3b ]

Poniedziałek 9 Czerwca 2014 r.

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". [J 2,5]

Wtorek 10 Czerwca 2014 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? [Mt 5,13a]

Środa 11 Czerwca 2014 r.

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. [Mt 10,7]

Czwartek 12 Czerwca 2014 r.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem. [J 17,24a]

Piątek 13 Czerwca 2014 r.

Gwałtowna wichura rozwalająca góry i druzgocąca skały szła przed Panem. Ale Pan nie był w wichrze. [1Krl 19,11b]

Sobota 14 Czerwca 2014 r.

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi. [Mt 5,37]