Niedziela 29 Czerwca 2014 r.

Odpowiedział Szymon Piotr: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. [Mt 16,16 ]

Poniedziałek 30 Czerwca 2014 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Wtorek 1 Lipca 2014 r.

A ludzie pytali zdumieni: Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne? [Mt 8,27]

Środa 2 Lipca 2014 r.

Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Pan Bóg będzie z wami. [Am 5,14]

Czwartek 3 Lipca 2014 r.

Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. [J 20,29 ]

Piątek 4 Lipca 2014 r.

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. [Mt 9,13b]

Sobota 5 Lipca 2014 r.

Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. [Mt 9,15b]