Niedziela 6 Lipca 2014 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Poniedziałek 7 Lipca 2014 r.

I stanie się w owym dniu, że nazwie Mnie: «Mąż mój», a już nie powie: «Mój Baal». [Oz 2,18]

Wtorek 8 Lipca 2014 r.

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. [Mt 9,38]

Środa 9 Lipca 2014 r.

Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. [Mt 10,7]

Czwartek 10 Lipca 2014 r.

Bogiem jestem, nie człowiekiem (…) i nie przychodzę, żeby zatracać. [Oz 11,9b]

Piątek 11 Lipca 2014 r.

Kto porzuci wszystko dla Ewangelii, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. [Por. Mt 19,29]

Sobota 12 Lipca 2014 r.

Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. [Mt 10,31]