Niedziela 13 Lipca 2014 r.

Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. [Mt 13,16]

Poniedziałek 14 Lipca 2014 r.

Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. [Mt 10,39]

Wtorek 15 Lipca 2014 r.

Gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby do dnia dzisiejszego. [Mt 11,23b]

Środa 16 Lipca 2014 r.

Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. [Mt 11,27bc]

Czwartek 17 Lipca 2014 r.

Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości spoczywający w prochu. [Iz 26,19a]

Piątek 18 Lipca 2014 r.

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia. (…) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu. [Mt 12,6.8]

Sobota 19 Lipca 2014 r.

Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. [Mt 11,29ab]