Niedziela 20 Lipca 2014 r.

Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie (…) bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. [Mdr 12,18]

Poniedziałek 21 Lipca 2014 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Wtorek 22 Lipca 2014 r.

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe. [2 Kor 5,17b]

Środa 23 Lipca 2014 r.

Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. [J 15,8]

Czwartek 24 Lipca 2014 r.

Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca. [J 15,15b]

Piątek 25 Lipca 2014 r.

Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. [Mt 20,26]

Sobota 26 Lipca 2014 r.

Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. [Mt 13,17b]