Niedziela 27 Lipca 2014 r.

Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. [Rz 8,28a]

Poniedziałek 28 Lipca 2014 r.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń. [Jk 1,18]

Wtorek 29 Lipca 2014 r.

Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść. [Hbr 13,14]

Środa 30 Lipca 2014 r.

Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją. [Mt 13,46]

Czwartek 31 Lipca 2014 r.

Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. [Jr 18,6b]

Piątek 1 Sierpnia 2014 r.

I niewiele zdziałał tam cudów z powodu ich niedowiarstwa. [Mt 13,58]

Sobota 2 Sierpnia 2014 r.

Naprawdę bowiem posłał mnie Pan do was, by głosić do waszych uszu wszystkie te słowa. [Jr 26,15b]