Niedziela 3 Sierpnia 2014 r.

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci? [Iz 55, 2a]

Poniedziałek 4 Sierpnia 2014 r.

Jezus odezwał się do nich: Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się. [Mt 14,27]

Wtorek 5 Sierpnia 2014 r.

Nie to, co wchodzi do ust, czyni człowieka nieczystym, ale co z ust wychodzi, to go czyni nieczystym. [Mt 15,11]

Środa 6 Sierpnia 2014 r.

"To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie." [Mt 17,5b]

Czwartek 7 Sierpnia 2014 r.

Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem. [Jr 31,33b]

Piątek 8 Sierpnia 2014 r.

Kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. [Mt 16,25]

Sobota 9 Sierpnia 2014 r.

Poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. [Oz 2,21]