Niedziela 7 Września 2014 r.

Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. [Mt 18,20]

Poniedziałek 8 Września 2014 r.

Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. [Mt 1,23]

Wtorek 9 Września 2014 r.

Cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich. [Łk 6,19]

Środa 10 Września 2014 r.

Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. [Łk 6,20b]

Czwartek 11 Września 2014 r.

Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. [Łk 6,31]

Piątek 12 Września 2014 r.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? [Łk 6,41]

Sobota 13 Września 2014 r.

Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. [Łk 6,43]