Niedziela 16 Listopada 2014 r.

Byłeś wierny w niewielu rzeczach, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana. [Mt 25,21b]

Poniedziałek 17 Listopada 2014 r.

Mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości. [Ap 2,4]

Wtorek 18 Listopada 2014 r.

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. [Łk 19,9]

Środa 19 Listopada 2014 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. [J 15,16]

Czwartek 20 Listopada 2014 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego. [Ps 95,8ab]

Piątek 21 Listopada 2014 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną. [J 10,27]

Sobota 22 Listopada 2014 r.

Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię. [Por. 2Tm 1,10b]