Niedziela 30 Listopada 2014 r.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją, i daj nam swoje zbawienie. [Ps 85,8]

Poniedziałek 1 Grudnia 2014 r.

Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. [Mt 8,11]

Wtorek 2 Grudnia 2014 r.

Wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. [Łk 10,24]

Środa 3 Grudnia 2014 r.

Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. [Mt 15,31]

Czwartek 4 Grudnia 2014 r.

Szukajcie Pana, gdy Go można znaleźć, wzywajcie Go, gdy jest blisko. [Iz 55,6]

Piątek 5 Grudnia 2014 r.

Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: Według wiary waszej niech się wam stanie. I otworzyły się ich oczy. [Mt 9,29-30a]

Sobota 6 Grudnia 2014 r.

A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. [Mt 9,36]