Niedziela 7 Grudnia 2014 r.

Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. [Łk 3,4.6]

Poniedziałek 8 Grudnia 2014 r.

Na to rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa! [Łk 1,38ab]

Wtorek 9 Grudnia 2014 r.

Tak też nie jest wolą Ojca waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. [Mt 18,14]

Środa 10 Grudnia 2014 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. [Mt 11,28]

Czwartek 11 Grudnia 2014 r.

Niebiosa, spuśćcie sprawiedliwego jak rosę, niech jak deszcz spłynie z obłoków, niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. [Iz 45,8]

Piątek 12 Grudnia 2014 r.

Jam jest Pan, twój Bóg, pouczający cię w tym, co pożyteczne, kierujący tobą na drodze, którą kroczysz. [Iz 48,17bc]

Sobota 13 Grudnia 2014 r.

Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy będzie od nich cierpiał. [Mt 17,12]