Niedziela 28 Grudnia 2014 r.

Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela. [Łk 2,30.32]

Poniedziałek 29 Grudnia 2014 r.

Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości i nie może się potknąć. [1J 2,10]

Wtorek 30 Grudnia 2014 r.

Dziecię rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim. [Łk 2,40]

Środa 31 Grudnia 2014 r.

Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. [J 1,14.12]

Czwartek 1 Stycznia 2015 r.

Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. [Lb 6,24-25]

Piątek 2 Stycznia 2015 r.

Teraz właśnie trwajcie w Nim, dzieci, abyśmy, gdy się zjawi, mieli w Nim ufność i w dniu Jego przyjścia nie doznali wstydu. [1J 2,28]

Sobota 3 Stycznia 2015 r.

Każdy, kto pokłada w Nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty. [1J 3,3]