Niedziela 4 Stycznia 2015 r.

Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. [J 1,18]

Poniedziałek 5 Stycznia 2015 r.

Taka jest wola Boża, którą objawiono nam od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. [1J 3,11]

Wtorek 6 Stycznia 2015 r.

Ujrzeliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu. [Mt 2,3]

Środa 7 Stycznia 2015 r.

Wy jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie. [1J 4,4]

Czwartek 8 Stycznia 2015 r.

Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. [1J 7b-8]

Piątek 9 Stycznia 2015 r.

Jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa w nim, a on w Bogu. [1J 4,15]

Sobota 10 Stycznia 2015 r.

Każdy miłujący Tego, który dał życie, miłuje również tego, który życie od Niego otrzymał. [1J 5,1b]