Niedziela 18 Stycznia 2015 r.

Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, łaska i prawda przyszły przez Niego. [J 1,41.17b]

Poniedziałek 19 Stycznia 2015 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. [Hbr 4,12]

Wtorek 20 Stycznia 2015 r.

Nie jest Bóg niesprawiedliwy, aby zapomniał o czynie waszym i miłości, którą okazaliście dla imienia Jego. [Hbr 6, 10ab]

Środa 21 Stycznia 2015 r.

Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić? [Mk 3,4b]

Czwartek 22 Stycznia 2015 r.

Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę. [Ps 40,7b-8a]

Piątek 23 Stycznia 2015 r.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, abyście szli i owoc przynosili. [J 15,16]

Sobota 24 Stycznia 2015 r.

Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: Odszedł od zmysłów. [Mk 3,21]