Niedziela 8 Marca 2015 r.

Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. [J 2,19]

Poniedziałek 9 Marca 2015 r.

Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. [Łk 4,24]

Wtorek 10 Marca 2015 r.

Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swym współsługa, jak ja ulitowałem się nad tobą? [Mt 18,33]

Środa 11 Marca 2015 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. [Mt 5,17]

Czwartek 12 Marca 2015 r.

Jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. [Łk 11,20]

Piątek 13 Marca 2015 r.

Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od królestwa Bożego. [Mk 12,34a]

Sobota 14 Marca 2015 r.

Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. [Łk 18,14b]