Niedziela 15 Marca 2015 r.

Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. [J 3,21]

Poniedziałek 16 Marca 2015 r.

Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. [J 4,48]

Wtorek 17 Marca 2015 r.

Jezus znalazł go w świątyni i rzeki do niego: Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej. [J 5,14a]

Środa 18 Marca 2015 r.

Albowiem jak Ojciec wskrzesza umarłych i ożywia, tak również i Syn ożywia tych, których chce. [J 5,21]

Czwartek 19 Marca 2015 r.

[Małżonka twoja] porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. [Mt 1,21]

Piątek 20 Marca 2015 r.

Nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. [J 7,28b]

Sobota 21 Marca 2015 r.

Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni? [J 7,51]