Niedziela 12 Kwietnia 2015 r.

Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. [J 20,22b-23]

Poniedziałek 13 Kwietnia 2015 r.

Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus. [Kol 3,1ab]

Wtorek 14 Kwietnia 2015 r.

Trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. [J 3,15]

Środa 15 Kwietnia 2015 r.

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. [J 3,16]

Czwartek 16 Kwietnia 2015 r.

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. [J 3,36]

Piątek 17 Kwietnia 2015 r.

Gdy Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. [J 6,15]

Sobota 18 Kwietnia 2015 r.

Ujrzeli Jezusa kroczącego po jeziorze (…) i przestraszyli się. On zaś rzekł do nich: To Ja jestem, nie bójcie się. [J 6, 19b-20]