Niedziela 26 Kwietnia 2015 r.

Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają (J 10,14) [Cytat dnia]

Poniedziałek 27 Kwietnia 2015 r.

Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony (J 10,9ab) [Cytat dnia]

Wtorek 28 Kwietnia 2015 r.

Moje owce słuchają mojego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne (J 10,27-28a) [Cytat dnia]

Środa 29 Kwietnia 2015 r.

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię (Mt 11,28) [Cytat dnia]

Czwartek 30 Kwietnia 2015 r.

Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał (J 13,20) [Cytat dnia]

Piątek 1 Maja 2015 r.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie (J 14,6) [Cytat dnia]

Sobota 2 Maja 2015 r.

Jezus powiedział do ucznia: "Oto Matka twoja", i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie (J 19,27) [Cytat dnia]