Niedziela 10 Maja 2015 r.

W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował (1J 4,10ab) [Cytat dnia]

Poniedziałek 11 Maja 2015 r.

Świadectwo o Mnie da Duch Prawdy i wy także świadczyć będziecie (J 15,26b.27a) [Cytat dnia]

Wtorek 12 Maja 2015 r.

Poślę wam Ducha Prawdy, On was doprowadzi do całej prawdy (J 16,7.13) [Cytat dnia]

Środa 13 Maja 2015 r.

Ja będę prosił Ojca, a da wam innego Pocieszyciela, aby z wami pozostał na zawsze (J 14,16) [Cytat dnia]

Czwartek 14 Maja 2015 r.

Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej (J 15,9) [Cytat dnia]

Piątek 15 Maja 2015 r.

Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie (Dz 18,9b-10a) [Cytat dnia]

Sobota 16 Maja 2015 r.

Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo strącony został oskarżyciel naszych braci (Ap 12,10b) [Cytat dnia]