Niedziela 24 Maja 2015 r.

Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli (...)  i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam (Ez 37,14) [Cytat dnia]

Poniedziałek 25 Maja 2015 r.

Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5) [Cytat dnia]

Wtorek 26 Maja 2015 r.

Dawaj Najwyższemu tak, jak On ci daje, hojny dar według swej możności (Syr 35,9) [Cytat dnia]

Środa 27 Maja 2015 r.

A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich (Mk 10,44) [Cytat dnia]

Czwartek 28 Maja 2015 r.

Pokropię was czystą wodą i dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza (Ez 36, 25a.26a) [Cytat dnia]

Piątek 29 Maja 2015 r.

Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie (Mk 11,24) [Cytat dnia]

Sobota 30 Maja 2015 r.

Żywe jest słowo Boże i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca (Hbr 4,12) [Cytat dnia]