Niedziela 7 Czerwca 2015 r.

Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką (Mk 3,34b-35) [Cytat dnia]

Poniedziałek 8 Czerwca 2015 r.

Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę (Ps 34,9) [Cytat dnia]

Wtorek 9 Czerwca 2015 r.

Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? (Mt 5,13a) [Cytat dnia]

Środa 10 Czerwca 2015 r.

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić (Mk 5,17) [Cytat dnia]

Czwartek 11 Czerwca 2015 r.

Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, […] wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie (Mk 10,8) [Cytat dnia]

Piątek 12 Czerwca 2015 r.

Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem [...] i nie przychodzę, żeby zatracać (Oz 11,9b) [Cytat dnia]

Sobota 13 Czerwca 2015 r.

Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył płaszczem sprawiedliwości (Iz 61,10b) [Cytat dnia]