Niedziela 14 Czerwca 2015 r.

Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet i w starości wydadzą owoc (Ps 92,14-15a) [Cytat dnia]

Poniedziałek 15 Czerwca 2015 r.

Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu (Mt 5,38-39a) [Cytat dnia]

Wtorek 16 Czerwca 2015 r.

A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują (Mt 5,44) [Cytat dnia]

Środa 17 Czerwca 2015 r.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy (J 14,23) [Cytat dnia]

Czwartek 18 Czerwca 2015 r.

Jeśli przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski (Mt 6,14) [Cytat dnia]

Piątek 19 Czerwca 2015 r.

Gromadźcie sobie skarby w niebie […]. Bo gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje (Mt 6,20a.21) [Cytat dnia]

Sobota 20 Czerwca 2015 r.

Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie (Mt 6,34a) [Cytat dnia]