Niedziela 5 Lipca 2015 r.

A oni czy usłuchają, czy nie (…) przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. (Ez 2,5) [Cytat dnia]

Poniedziałek 6 Lipca 2015 r.

Jezus rzekł: Ufaj córko; twoja wiara cię ocaliła. I od tej chwili kobieta była zdrowa. (Mt 9,22) [Cytat dnia]

Wtorek 7 Lipca 2015 r.

Tłumy pełne podziwu wołały: Jeszcze się nigdy nic podobnego nie pojawiło w Izraelu! (Mt 9,33b) [Cytat dnia]

Środa 8 Lipca 2015 r.

Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie (Mt 10,6-7) [Cytat dnia]

Czwartek 9 Lipca 2015 r.

Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie sobie, żeście mnie sprzedali (Rdz 45,5a) [Cytat dnia]

Piątek 10 Lipca 2015 r.

Oto Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie! (Mt 10,16) [Cytat dnia]

Sobota 11 Lipca 2015 r.

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących (Dz 4,32a) [Cytat dnia]