Niedziela 12 Lipca 2015 r.

W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, odpuszczenie występków według bogactwa Jego łaski (Ef 1,7) [Cytat dnia]

Poniedziałek 13 Lipca 2015 r.

Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem (...) i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy (Mt 10,35a.36) [Cytat dnia]

Wtorek 14 Lipca 2015 r.

Gdyby w Sodomie działy się cuda, które się w tobie dokonały, zostałaby aż do dnia dzisiejszego (Mt 11,23b) [Cytat dnia]

Środa 15 Lipca 2015 r.

Mojżesz odrzekł Bogu: Kimże jestem, bym miał iść do faraona (…)? On powiedział: Ja będę z tobą (Wj 3,11-12a) [Cytat dnia]

Czwartek 16 Lipca 2015 r.

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie (Mt 11,30) [Cytat dnia]

Piątek 17 Lipca 2015 r.

Oto powiadam wam: Tu jest coś większego niż świątynia (…) Albowiem Syn Człowieczy jest Panem szabatu (Mt 12,6.8) [Cytat dnia]

Sobota 18 Lipca 2015 r.

Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi (Mt 12,20) [Cytat dnia]