Niedziela 19 Lipca 2015 r.

A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy są blisko (Ef 2,17) [Cytat dnia]

Poniedziałek 20 Lipca 2015 r.

Nie zatwardzajcie dzisiaj serc waszych, lecz słuchajcie głosu Pańskiego (Ps 95,8ab) [Cytat dnia]

Wtorek 21 Lipca 2015 r.

Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy (J 14,23) [Cytat dnia]

Środa 22 Lipca 2015 r.

To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe (2Kor 5,17b) [Cytat dnia]

Czwartek 23 Lipca 2015 r.

Wytrwajcie w mojej miłości; kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity (J 15,9b.5b) [Cytat dnia]

Piątek 24 Lipca 2015 r.

On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny (Mt 13,23b) [Cytat dnia]

Sobota 25 Lipca 2015 r.

Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą (Mt 20,26b) [Cytat dnia]