Niedziela 26 Lipca 2015 r.

Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan: Nasycą się i pozostawią resztki (2Krl 4,43b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 27 Lipca 2015 r.

Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy, abyśmy byli pierwocinami Jego stworzeń (Jk 1,18) [Cytat dnia]

Wtorek 28 Lipca 2015 r.

Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz winy nasze i grzechy nasze i uczynisz nas swoim dziedzictwem (Wj 34,9b) [Cytat dnia]

Środa 29 Lipca 2015 r.

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? (J 11,26) [Cytat dnia]

Czwartek 30 Lipca 2015 r.

Szczęśliwi, których moc jest w Tobie. Mocy im będzie przybywać (Ps 84,6a.8a) [Cytat dnia]

Piątek 31 Lipca 2015 r.

Tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu może być prorok lekceważony (Mt 13,57b) [Cytat dnia]

Sobota 1 Sierpnia 2015 r.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5,10) [Cytat dnia]