Niedziela 2 Sierpnia 2015 r.

Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał (J 6,29b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 3 Sierpnia 2015 r.

Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie im jeść (Mt 14,16) [Cytat dnia]

Wtorek 4 Sierpnia 2015 r.

Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie (Mt 14,28) [Cytat dnia]

Środa 5 Sierpnia 2015 r.

O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz. Od tej chwili jej córka została uzdrowiona (Mt 15,28) [Cytat dnia]

Czwartek 6 Sierpnia 2015 r.

Z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie (Mk 9,7b) [Cytat dnia]

Piątek 7 Sierpnia 2015 r.

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego (Pwt 4,39) [Cytat dnia]

Sobota 8 Sierpnia 2015 r.

Słuchaj, Izraelu, Pan, nasz Bóg - Pan jedyny. Będziesz miłował twojego Pana Boga (Pwt 4,5a) [Cytat dnia]