Niedziela 16 Sierpnia 2015 r.

Baczcie pilnie, bracia, jak postępujecie: nie jako niemądrzy, ale jako mądrzy (Ef 5,15) [Cytat dnia]

Poniedziałek 17 Sierpnia 2015 r.

Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3) [Cytat dnia]

Wtorek 18 Sierpnia 2015 r.

Idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Wiedz, że Ja ciebie posyłam (Sdz 6,14b) [Cytat dnia]

Środa 19 Sierpnia 2015 r.

Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: Bo nas nikt nie najął (Mt 20,6b-7a) [Cytat dnia]

Czwartek 20 Sierpnia 2015 r.

Idźcie na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie (Mt 22,9) [Cytat dnia]

Piątek 21 Sierpnia 2015 r.

Gdzie ty pójdziesz, tam ja pójdę, gdzie ty zamieszkasz, tam ja zamieszkam (Rt 1,16b) [Cytat dnia]

Sobota 22 Sierpnia 2015 r.

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło (Iz 9,1) [Cytat dnia]