Niedziela 30 Sierpnia 2015 r.

Wszystko to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7,23) [Cytat dnia]

Poniedziałek 31 Sierpnia 2015 r.

Duch Pański spoczywa na Mnie, posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę (Łk 4,18) [Cytat dnia]

Wtorek 1 Września 2015 r.

Cóż to za słowo? Z władzą i mocą rozkazuje nawet duchom nieczystym, i wychodzą (Łk 4,36b) [Cytat dnia]

Środa 2 Września 2015 r.

Będę Cię sławił na wieki za to, coś uczynił, polegał na Twym imieniu (Ps 52,11a) [Cytat dnia]

Czwartek 3 Września 2015 r.

Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci (Łk 5,5) [Cytat dnia]

Piątek 4 Września 2015 r.

Czy możecie gości weselnych nakłonić do postu, dopóki pan młody jest z nimi? (Łk 5,34) [Cytat dnia]

Sobota 5 Września 2015 r.

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie (J 14,6) [Cytat dnia]