Niedziela 27 Września 2015 r.

Nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie (Mk 9.39b) [Cytat dnia]

Poniedziałek 28 Września 2015 r.

I będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem, wiernym i sprawiedliwym (Za 8,8b) [Cytat dnia]

Wtorek 29 Września 2015 r.

Teraz nastało zbawienie (…) bo oskarżyciel braci naszych został strącony (Ap 12,10) [Cytat dnia]

Środa 30 Września 2015 r.

Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże (Łk 9,60) [Cytat dnia]

Czwartek 1 Października 2015 r.

Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie (Ne 8,9b) [Cytat dnia]

Piątek 2 Października 2015 r.

Posyłam anioła przed tobą, aby cię strzegł w czasie twojej drogi i doprowadził cię do miejsca, które ci wyznaczyłem (Wj 23,20) [Cytat dnia]

Sobota 3 Października 2015 r.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom (por. Mt 11,25) [Cytat dnia]